AVG

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan wij, als behandelaar, moeten voldoen omdat we gegevens vastleggen in cliëntendossiers. Dit geldt in dit geval bij zwangerschapsmassage en voetreflexologie.

Cliënten die bij ons een behandeling krijgen zullen bij de eerste kennismaking een formulier moeten ondertekenen zodat wij als behandelaar aan kunnen tonen dat u er mee in stemt dat wij gegevens volgens onderstaande richtlijnen digitaal bewaren. Dit formulier ziet er als volgt uit:

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelaar, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.>
  of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Indien aanvullend verzekerd en van toepassing. (voetreflexologie). Vraag ons naar de mogelijkheden indien u voor een behandeling van voetreflexologie komt . De onderstaande gegevens heb ik dan van u nodig.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • de geboortedatum (van uw kindje)
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld voetreflexologie.
 • de kosten van het consult
 • verzekerdenummer