Algemene Voorwaarden

Behandeling
Bij het eerste consult zwangerschaps massage stellen wij kort een paar vragen. Door middel van een intakegesprek worden de klachten duidelijk in kaart gebracht. Er worden o.a. vragen gesteld met betrekking tot uw medische verleden en naar de huidige klachten.

Bent u reeds onder behandeling van bijvoorbeeld een arts, therapeut of specialist, dan kan het zijn dat ik u vraag of u wilt overleggen met uw behandelaar of een van onze behandelingen gedurende de behandel periode toegepast mag worden. Dit geldt  tevens voor medicijngebruik.  

Betalingsvoorwaarden
Het factuurbedrag kan u contant ,via pin of betaalverzoek betalen.

Annulering
Gemaakte afspraken dient u uiterlijk 24 uur van te voren af te melden. Bij niet tijdig afzeggen van de gemaakte afspraak en/of verhindering zonder kennisgeving kan het zijn dat ik de kosten alsnog in rekening breng.

Geheimhouding
Alle informatie, die tijdens de behandeling aan mij is toevertrouwd wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld. Al uw persoonlijke en medische gegevens worden nooit zonder uw toestemming verstrekt aan derden.zie link AVG

Certificering
Onze baby spa is gecertificeerd door Baby Spa Netwerk. Wij dragen daarom het
officiële keurmerk voor baby spa’s.
Baby Spa Netwerk zorgt ervoor dat ze in kaart brengen welke baby spa’s voldoen
aan kwaliteitsnormen op gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne binnen de
baby spa.
Met onze certificering kunnen wij aantonen dat wij hieraan voldoen. Door middel van
jaarlijkse scholingen houden wij onze kennis actueel binnen de baby spa.
Op www.babyspanetwerk.nl is meer informatie te vinden over het keurmerk en waar
onze baby spa aan voldoet.

Aansprakelijkheid
Floralie Babyspa is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen. Een bezoek aan de babyspa is op eigen risico.
U kiest zelf voor een massage tijdens de zwangerschap. De massage die wij geven is aangepast voor de zwangere vrouw. Toch blijft u ten aller tijden zelf verantwoordelijk.

Klachtenprocedure
In de Wet kwaliteit, klachten, geschillen zorg (Wkkgz) is beschreven hoe klachten en geschillen tussen zorgverlener en cliënt geregeld moeten zijn.

Mocht er zich een klacht of onenigheid voordoen, dan zal de communicatie open zijn om tot een wederzijdse oplossing te komen. Hierbij niet uit het oog verliezend dat ik altijd zal handelen vanuit mijn professie en dat de cliënt zijn/haar eigen verantwoordelijkheid heeft voor juist deze behandeling.

Mocht uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld zijn, dan kunt u volgens de nieuwe regelgeving Wkkgz contact opnemen met een klachtenfunctionaris.